Personligt ombud för unga

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Är du 12-17 år, har psykisk ohälsa och behöver stöd från en vuxen med kontakten med olika myndigheter, kan du få hjälp av personligt ombud (PO) för unga.

Personligt ombud för unga hjälper dig att få hjälp av myndigheter som du behöver kontakt med. Tillsammans med dig bestämmer vi vilket stöd du behöver. För att vi ska kunna samarbeta med dig behöver vi dina föräldrars samtycke på att det är okej. 

På uppdrag av, och tillsammans med dig hjälper vi dig att reda ut vilket typ av stöd du behöver. Det kan till exempel handla om ditt behov av stöd med

  • vården
  • skolan
  • socialtjänst.

När du sedan ska ta kontakt med dessa myndigheter så hjälper vi dig med den kontakten så att du får den hjälp som du önskar och har laglig rätt till. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH

PO unga Västernorrland är ett treårigt projekt som drivs av RSMH med stöd av Allmänna arvsfonden. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Rehabkoordinator

Västernorrland

Du som är sjukskriven eller kan söka stöd av en rehabkoordinator för att kunna komma tillbaka i arbete..

Stöd vid Våld i nära relationer

Härnösand

Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.

Stödsamtal vid beroende och missbruk

Härnösand

Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan komma på stödsamtal.