Personligt ombud för unga

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som är mellan 12 och 17 år, har psykisk ohälsa och behöver stöd från en vuxen i kontakten med olika myndigheter kan få hjälp av personligt ombud (PO) för unga.

Personligt ombud för unga hjälper dig att få hjälp av myndigheter som du behöver kontakt med. Du och ombudet bestämmer tillsammans vilket stöd du behöver. För att du och ombudet ska kunna samarbeta behöver ombudet dina föräldrars samtycke på att det är okej. 

På uppdrag av, och tillsammans med dig hjälper ombudet dig att reda ut vilket typ av stöd du behöver. Det kan till exempel handla om ditt behov av stöd med

  • vården
  • skolan
  • socialtjänst.

När du sedan ska ta kontakt med dessa myndigheter så hjälper ombudet dig med den kontakten. Målet är att du får den hjälp som du vill ha och har laglig rätt till. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Personligt ombud för unga erbjuder också stöd enligt metoden Supported education (SEd).  Det är en metod som syftar till att nå framgång i olika utbildningssammanhang och akademiska miljöer. Metoden inriktar sig på stöd till unga vuxna i beslut och val kring karriärmöjligheter genom att erbjuda

  • specifik sakkunskap
  • konkret stöd
  • samordning med psykiatrisk vård och omsorg.

Ansvariga för vägvalet

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH

PO unga Västernorrland är ett treårigt projekt som drivs av RSMH med stöd av Allmänna arvsfonden. 

RSMH
Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.

Stöd för dig med psykisk ohälsa

Västernorrland

Du som mår dåligt psykiskt och inte vet var du ska vända dig för att få hjälp kan kontakta NSPH Västernorrland.

För dig som vill sluta spela om pengar

Sundsvall

Om du spelar om pengar och vill ha hjälp att sluta, kan du få stöd hos Sundsvalls behandlingscentrum.