Mitt val

Finns i: Växjö (Kronoberg)
Du som är sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna arbeta igen kan vara med på kursen Mitt val. I Mitt val kommer du som deltagare få möjligheter att reflektera över dina möjligheter, dina förmågor och din vilja att komma igång med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Efter att du gått kursen är tanken att du ska hittat sätt att komma vidare från en lång sjukskrivning. 

Tillsammans med handledare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar du med din egen planering och ditt val inför nästa steg i din arbetslivsinriktade rehabilitering.

Mitt Val fokuserar på att ta till vara på dina resurser och bygga vidare utifrån dina förutsättningar för att du ska komma vidare i planering mot studier, arbete eller annan individuell planering.

Efter avslutad kurs kan en möjlig väg framåt vara att du inleder ett aktivt deltagande i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Som deltagare kommer du att träffa andra i grupp vid 6 tillfällen, två timmar per gång. Det kommer som mest vara 10 personer som deltar i en grupp.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Hälsa Arbete
Hälsa Arbete

Liknande vägval

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

Familjefrid Kronoberg - Ljungby

Ljungby

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.

Familjefrid Kronoberg - Växjö

Växjö

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.