Kurser i aktiv rehabilitering

Finns i: Hela Sverige
Du som lever med ryggmärgsskada eller annan rörelsenedsättning kan få stöd till ett aktivt liv och lära dig hur du tar dig fram lättare i din vardag. 

Hos RG Aktiv Rehabilitering möter du personer som har levt länge med rullstol, eller med problem att gå. På kurserna får du som rörelsenedsatt träna på att klara dig i vardagliga situationer. 

Du får lära dig 

 • förbättra din balans
 • hantera din rullstol
 • förbättra din gångteknik
 • ta dig fram över trösklar
 • ta dig fram på sluttande plan, på ojämna underlag och i trappor
 • åka med lokaltrafik, som buss och pendeltåg
 • ADL – Aktiviteter i det dagliga livet.

Du kommer att få möjlighet att prata och ställa frågor till kursledarna. Ledarna har själva levt med en skada eller sjukdom en längre tid. 

På kurserna används föreningens egen metod Aktiv Rehabilitering. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar. Föreningen arbetar med att inspirera till ett självständigt, rikt och aktivt liv. Föreningen arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen. Förebilder som själva har levt med skada eller sjukdom en längre tid är med som ledare.  

Detta har lett fram till metoden Aktiv Rehabilitering (AR), vars effekter är verifierade i flera studier. Exempel på effekter av metoden Aktiv Rehabilitering är ökad självständighet i vardagliga aktiviteter, ökad sysselsättningsgrad, livstillfredsställelse och psykologiskt välbefinnande samt lägre vårdkonsumtion och färre sjukskrivningsperioder.

Aktiv Rehabilitering består av fem grundstenar:

 1. Förebilder
 2. Fokus på möjligheter
 3. Vardagsmiljö
 4. Fysisk träning
 5. Mental process genom möten

Ansvariga för vägvalet

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter.

RG Aktiv Rehabiliterings hemsida
Hälsa Gemenskap & fritid
Hälsa Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.