Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kurser i aktiv rehabilitering

Finns i: Hela Sverige
Du som lever med ryggmärgsskada eller annan rörelsenedsättning kan få stöd till ett aktivt liv och lära dig hur du tar dig fram lättare i din vardag. 

Hos RG Aktiv Rehabilitering möter du personer som har levt länge med rullstol, eller med problem att gå. På kurserna får du som rörelsenedsatt träna på att klara dig i vardagliga situationer. 

Du får lära dig 

 • förbättra din balans
 • hantera din rullstol
 • förbättra din gångteknik
 • ta dig fram över trösklar
 • ta dig fram på sluttande plan, på ojämna underlag och i trappor
 • åka med lokaltrafik, som buss och pendeltåg
 • ADL – Aktiviteter i det dagliga livet.

Du kommer att få möjlighet att prata och ställa frågor till kursledarna. Ledarna har själva levt med en skada eller sjukdom en längre tid. 

På kurserna används föreningens egen metod Aktiv Rehabilitering. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar. Föreningen arbetar med att inspirera till ett självständigt, rikt och aktivt liv. Föreningen arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen. Förebilder som själva har levt med skada eller sjukdom en längre tid är med som ledare.  

Detta har lett fram till metoden Aktiv Rehabilitering (AR), vars effekter är verifierade i flera studier. Exempel på effekter av metoden Aktiv Rehabilitering är ökad självständighet i vardagliga aktiviteter, ökad sysselsättningsgrad, livstillfredsställelse och psykologiskt välbefinnande samt lägre vårdkonsumtion och färre sjukskrivningsperioder.

Aktiv Rehabilitering består av fem grundstenar:

 1. Förebilder
 2. Fokus på möjligheter
 3. Vardagsmiljö
 4. Fysisk träning
 5. Mental process genom möten

Liknande vägval

Ung livsstil - barn

Online

Du som är barn och vill lära dig mer om sömn, mat och motion kan gå in på hemsidan Ung livsstil.

Ung livsstil - ungdom

Online

Du som är ung och vill lära dig mer om sömn, mat och motion kan gå in på hemsidan Ung livsstil.