I-kraft Arena

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
I-kraft Arena kan vara ett steg på vägen mot arbete eller studier för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Syftet med att vara på I-kraft är att du ska våga bryta invanda mönster och få en bättre självkänsla.

På I-kraft får du träffa en arbetscoach. Du och coachen börjar med att prata om vem du är och vad du behöver för stöd. Sedan kan du delta i aktiviteter i grupp, eller enskilt. Det beror på vad du vill och kan.

Aktiviteterna anpassas efter dina behov. Du kan testa olika aktiviteter som till exempel

  • städa
  • laga mat och sköta kök
  • återbruk
  • måla, sy, pussla.

Målet med I-kraft är att du ska närma dig arbete eller studier. 

För att få komma till I-kraft behöver du ha ett beslut från en socialsekreterare. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

Alternativ till våld – Timrå

Timrå

Du som har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående kan få hjälp att förändra ditt beteende..

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.