Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

I-kraft Arena

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är 18-40 år och behöver en förrehabiliterande insats, kan få det på I-kraft Arena.

Syftet med att vara på I-kraft Arena är att du ska våga bryta invanda mönster och få en bättre självkänsla. Vi börjar med att tillsammans prata om vem du är och vad du behöver stöd i.

På I-kraft Arena träffas vi sedan i grupp och gör olika aktiviteter. Aktiviteterna anpassas efter dina behov.

Vi pratar om hälsa och välmående. Äter och umgås tillsammans.

Alla hjälps åt med måltider och att ta hand om lokalerna vi är i. 

Du kan också testa på olika kreativa aktiviteter som

  • pyssel
  • sömnad
  • snickeri
  • pussel och spel. 

Efter att du har varit på I-kraft Arena är målet att du ska ha närmat dig arbete eller studier. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

Behandling mot beroende och missbruk

Sundsvall

Du som har problem med dina alkoholvanor eller droger kan få hjälp hos Sundsvalls behandlingscentrum.

Arbetsmarknadstorget

Sundsvall

Behöver du stöd från flera myndigheter för att komma vidare mot arbete eller studier? Då kan Arbetsmarknadstorget hjälpa dig..

Anhörigstöd på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Du som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger kan få stöd.