Rehabkoordinator

Finns i: Västra Götalandsregionen
Om du är sjukskriven kan du få hjälp via rehabiliteringskoordinering.

Tillsammans med dig planerar rehabiliteringskoordinatorn hur du kan börja arbeta igen, kartlägger ditt behov av rehabilitering och samordnar insatser inom hälso- och sjukvården.   

Rehabiliteringskoordinatorn kan också vara ett stöd i din kontakt med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen. De tar inte kontakt med andra utan ha fått ditt samtycke och har tystnadsplikt precis som all annan personal inom hälso- och sjukvården. 

Det finns rehabiliteringskoordinatorer på både vårdcentraler och sjukhus som kan stötta dig under din sjukskrivning med din rehabilitering och återgång till arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.

Villa Vägen ut! Karin

Göteborg

För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.