Stöd till dig som upplevt våld

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Om du har utsatts för våld av närstående kan du få akut hjälp, information och råd och stöd genom mottagningen mot våld i nära relationer.

Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Via socialtjänsten får du träffa en socialsekreterare som jobbar mot våld i nära relationer. Socialsekreteraren har tystnadsplikt och berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Du har rätt att träffa en socialsekreterare för rådgivning och kan erbjudas samtal med en behandlare upp till fem samtal utan biståndsbeslut. Samtalen kan ske vid fysiska träffar, digitalt eller per telefon. 

Via mottagningen mot våld i nära relationer kan du  

  • få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om
  • få information om dina rättigheter
  • få hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård
  • vid akut fara ansöka om skyddat boende
  • få stöd i att lämna en våldsam relation 
  • få rådgivning.

Alla som arbetar på mottagningen arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. 

Du kan ringa till mottagningen anonymt. 

Mottagning mot våld i nära relation är hbtq-certifierad.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Även du som har utsatt en närstående för våld och vill förändra ditt beteende kan få hjälp från socialtjänsten.

Det finns även stöd att få för barn och föräldrar.
En behandlare träffar barn och föräldrar när socialtjänsten är orolig för att en vuxen i familjen eller dess närhet utsätter barnet för våld.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun
Hälsa Familj & relationer Vardag & boende
Hälsa Familj & relationer Vardag & boende

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.