BOSSE kunskapscenter

Finns i: Norra innerstaden (Stockholms stad)
Du som har en fysisk funktionsnedsättning kan få stöd från BOSSE kunskapscenter.

Hos BOSSE kunskapscenter kan du få

  • rådgivningssamtal
  • stödjande samtal 
  • kognitiv beteendeterapi, KBT
  • vara med på gruppaktiviteter. 

Gruppaktiviteter är samtalstillfällen om olika ämnen som handlar om livet med funktionsnedsättning.

Du kan också delta i digitala möten i en mötesplattform som är säker. Det betyder att du identifierar dig med bank-id.

Du behöver ingen remiss och det är gratis att komma till BOSSE kunskapscenter. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Har tidsbokning

Övrigt

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter är en psykosocial habilitering som arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning. 

Ansvariga för vägvalet

BOSSE kunskapscenter

Patrik Forslin

Verksamhetschef
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.