Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigutbildning

Finns i: Örebro , Lekeberg , Hällefors , Ljusnarsberg , Nora , Lindesberg (Örebro län)
Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa kan delta i en anhörigutbildning.

Målet med anhörigutbildningen är att du ska må bra i din roll som anhörig.

Utbildningen heter ”Var varsam mot dig själv” och innehåller följande delar:

  • Information om teorier och forskning.
  • Uppslag och idéer kring att förebygga stress och egen ohälsa.
  • Hitta strategier i medveten närvaro.
  • Vikten av att vara varsam mot sig själv.

Utbildningen innebär att du både studerar på plats tillsammans med andra och gör övningar hemma. I utbildningen ingår studiematerial, kursintyg och fika. Det kostar ingenting att delta i kursen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Kursen ges även i Karlskoga, Hallsberg, Lindesberg. Det är Region Örebro län och föreningen för Psykiatriskt samarbete i Örebro län som samordnar träffarna på alla orter.

  • På våren går kurserna i Lindesberg och Karlskoga.
  • På hösten går kurserna i Hallsberg och Örebro.

Kurserna har ett begränsat antal platser. 

Föreningen för Psykiatriskt samarbete erbjuder även kamratstöd i grupp för anhöriga, samt enskilda stödsamtal. 
Samtalsbokning och information till dig som är anhörig

I föreningen finns mycket kunskap om hur det är att vara anhörig, att stödja någon som lever med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Föreningen har mycket kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara anhörig till personer med psykossjukdom, schizofreni, OCD, EIPS/BPD/Borderline, självskadebeteende, ätstörning, adhd och autismspektrumtillstånd.

 

Ansvariga för vägvalet

Anhörigkonsulent för psykisk hälsa i Örebro län

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) i Örebro län i samarbete med Region Örebro län.

FPS - hemsida

Liknande vägval

Personligt ombud

Nora

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp att få det stöd du behöver.