Myndighetsgemensamt team

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att komma framåt i livet genom ett möte med ett myndighetsgemensamt team.

Det kan vara svårt att ha kontakt med många myndigheter samtidigt. Ett myndighetsgemensamt team kan göra det enklare för dig att reda ut vilket stöd som finns, och vem som gör vad. 

Tillsammans med dig undersöker teamet vilka vägar som finns för att du ska komma vidare i livet. 

På mötet med teamet får du berätta om din situation och vad du skulle vilja ha hjälp med. Du väljer själv vad du vill berätta. Tillsammans går du och teamet igenom vilka alternativ som finns. Målet är att du ska känna att det blir lättare att ta nästa steg själv, och veta vart du ska vända dig.

I det myndighetsgemensamma teamet deltar personer från

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Södertälje kommun
  • Psykiatricentrum
  • en vårdcentral.

Ett möte med det myndighetsgemensamma teamet tar högst en och en halv timme, men oftast går det fortare. Om du vill får ta med dig någon som stöd under mötet. Tid och plats för mötet får du av den som hjälper dig att ordna det. 

Alla på mötet har tystnadsplikt. Ingen pratar om vad du eller någon annan har sagt på mötet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du som är kontaktperson eller handläggare hittar rutiner och kontaktpersoner på Samordningsförbundets hemsida. 

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet i Södertälje

Ett samarbete mellan Södertälje kommun, Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras av Samordningsförbundet i Södertälje. 

Samordningsförbundet i Södertälje
Arbete Hälsa Studier Ekonomi
Arbete Hälsa Studier Ekonomi

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.