Finsam-team

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp av ett Finsam-team.

Tillsammans med Finsam-teamet planerar du vilket stöd du kan få från olika myndigheter och vad du behöver göra för att få stödet. Ni skriver ner en planering för stödet.

Du och Finsam-teamet träffas en gång. Behöver du hjälp med att göra det som bestämts i planen kan du få stöd av teamens lots.

Personalen i Finsam-teamet kommer från

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Region Stockholms hälso- och sjukvård
 • Stockholm stads socialtjänst och jobbtorg.

Du behöver göra en anmälan hos din handläggare för att ansöka om ett möte. Koordinatorn för Finsam-teamet kallar sedan dig och din handläggare eller kontakt i vården till mötet.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Finsam-team finns på fem ställen i Stockholm:

 • Samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47
 • Jobbtorg Kista, Borgarfjordsgatan 7, plan 3, Kista
 • Jobbtorg Unga Kista, Kista Galleria 30 Trapphus 2 Plan 2, Kista  
 • Jobbtorg Skärholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen
 • Jobbtorg Vällingby, Vällingbyplan 7, Vällingby
Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.