Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd vid missbruk och beroende

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Om du eller någon du känner har problem med missbruk eller beroende kan du få stöd och hjälp genom vuxenenheten.

Vi på vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen kan ge dig hjälp och stöd kring missbruk, riskbruk och beroende av alkohol och droger. 

Du kan kontakta oss även om du bara funderar på om du har problem kring detta. 

Vi kan också hjälpa och stötta dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem, och dig som vuxit upp i en familj där missbruk funnits tidigare.

Hos oss kan du få behandlingar både enskilt och i grupp. Det är din situation och dina behov som styr vilken typ av behandling som du behöver. 

Vi samarbetar med Beroendecentrum i Ljusdal för behandlingar. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Behandlingar sker i samarbete med Beroendecentrum i Ljusdal. 

Liknande vägval