Anhörigstöd

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Stödjer, hjälper eller vårdar du en närstående? Någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik? Då kan du själv behöva stöd och avlösning.

I kommunen finns anhörigstöd som kan informera dig om stöd och hjälp som du kan få. Stödet finns för dig som är maka eller make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Stödet kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • enskilda stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga
  • utbildningar och föreläsningar. 

Stödet kostar inget. De du möter arbetar under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online

Övrigt

Huddinge kommun erbjuder också bland annat stöd och hjälpinsatser i form av

  • avlösning
  • korttidsvård
  • korttidsvistelse. 

Insatserna kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du behöver ansöka om hjälpen och få godkänt från kommunen att du behöver hjälpen för att kunna få den.

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.