Hitta en kvinnojour nära dig - Unizon

Finns i: Hela Sverige
Du som behöver någon att prata med om våld eller kontrollerande beteende kan få hjälp att hitta rätt stöd via Unizon.

Unizon samlar över 130 olika jourer. Här hittar du

  • kvinnojourer
  • tjej- och ungdomsjourer
  • jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp.

Du kan också få svar på vanliga frågor och information om bland annat

  • varningssignaler
  • rätt till stöd och hjälp
  • vårdnad, boende och umgänge
  • barn som upplever våld
  • hur du kan hjälpa en vän som far illa.

Unizons jourer kan ge råd och tips om vart du kan vända dig, till exempel advokat, familjerätt och andra organisationer. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen. De kan träffa dig för samtal eller ha samtal med dig över chatt eller mejl.

De flesta kvinnojourer kan erbjuda boende under en kortare tid för dig och dina barn.

Du som ringer eller hör av dig via mejl eller chatt bestämmer själv om du vill vara anonym eller om du vill berätta vad du heter.

Det här vägvalet

  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Unizon

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon samarbetar med Advokatbyrå Rebecca Lagh i Stockholm, bland annat när det gäller de juridiska texterna på förbundets hemsida, samt gratis rådgivning på telefon. Byrån driver också en blogg och en podcast där du kan få veta mer och söka efter relevant juridiskt information.

Ring för gratis juridiskt stöd

Juridiskt stöd på nätet

Blogg och podd om rättsfall
Information om relevanta rättsfall och ändringar av lagtexter som rör bland annat ensam vårdnad, skilsmässa, umgänge, boende, sexualbrott och våldsbrott.
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.

Nätvandrarchatten

Online

Du som är ung och vill prata med en trygg vuxen anonymt kan komma till Nätvandrarchatten.