Rehabkoordinator

Finns i: Huddinge, Botkyrka, Salem (Stockholms län)
Du som är sjukskriven kan i vissa fall få stöd inom vården för att komma tillbaka till arbetslivet. Stödet ges av rehabkoordinatorer som finns på vårdcentraler och vissa sjukhuskliniker.

Rehabkoordinatorn hjälper dig så att din sjukskrivnings- och rehabprocess fungerar så bra som möjligt.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa till att samordna insatser inom vården. Insatserna ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukskrivningen för att undvika att du blir sjukskriven under lång tid.

Om det behövs kan rehabkoordinator vara ett stöd för dig när du har kontakt med din arbetsgivare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen när det gäller din plan för återgång i arbete eller inträde i arbetslivet.

Situationer då det kan bli aktuellt att erbjuda koordineringsinsatser inom vården kan vara:

  • när du nyligen blivit sjukskriven och din sjukskrivning kan bli långvarig
  • när du har haft flera sjukskrivningsperioder.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Sedan 1 februari 2020 är det lag på att varje vårdcentral ska ha en funktion för rehabiliteringskoordinering.

Ansvariga för vägvalet

Region Stockholm och vårdcentraler i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.