Rehabkoordinator

Finns i: Örebro län
Du som är sjukskriven kan i vissa fall få stöd inom vården för att komma tillbaka till arbetslivet. Stödet ges av rehabkoordinatorer som finns på vårdcentraler och på vissa sjukhuskliniker.

Rehabkoordinatorn hjälper dig så att din sjukskrivnings- och rehabprocess fungerar så bra som möjligt.

Stödet kan passa dig som 

  • nyligen blivit sjukskriven och där det finns en risk för att din sjukskrivning kan bli långvarig
  • har haft flera sjukskrivningsperioder.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa till att samordna insatser inom vården. Insatserna ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukskrivningen för att undvika att du blir sjukskriven under lång tid.

Om det blir aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering kan rehabkoordinatorn ta kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.