Personligt ombud

Finns i: Hällefors (Örebro län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud kan hjälpa dig att få en bättre livskvalitet. Ombudet  jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vilket stöd du behöver. 

Det personliga ombudet kan

 • ge råd och stöd
 • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
 • ge hjälp i kontakten med olika myndigheter
 • se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
 • samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Det kostar inget att få stöd av ett personligt ombud.  Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Ombuden har tystnadsplikt, och berättar inte om dig för andra.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud

 •  är en frivillig kostnadsfri verksamhet
 • är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd, alltså ingen lagstadgad rätt
 • är fristående från kommunens övriga verksamheter, alltså ingen myndighet
 • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service.

Ansvariga för vägvalet

Hällefors kommun

Lindesberg är värdkommun för personligt ombud även i kommunerna Hällefors, Nora och Ljusnarsberg.

Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.