Daglig verksamhet

Finns i: Nora (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och vill ha något meningsfullt att göra på dagarna kan ansöka om daglig verksamhet i Nora kommun.

Om du har en funktionsnedsättning och varken jobbar eller studerar, så kan du ansöka hos kommunen  om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Du får göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. 

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. Du får stöd av handledare. 

I Nora kommun finns de här verksamheterna:

  • Café Gläntan - på Hagby Ängar. Här får du förbereda fika och enklare mat, diska, stå i kassa, servera och ta hand om gäster. 
  • Allaktivitetshuset - vid återvinningsstationen på Älvsgatan. Här kan du göra olika saker, beroende på intresse och behov. Här finns bland annat grupper för rörelse, musik, teater, snickeri, måleri samt en pussel- och hantverksgrupp. Allaktivitetshuset driver också fritidsbanken,  som lånar ut utrustning för utomhusaktiviteter gratis.
  • Servicegruppen - ligger i samma lokal som Allaktivitetshuset. Gruppen rengör och rustar upp sportutrustning till fritidsbanken.  Servicegruppen tar också emot lättare beställningsjobb. Verksamheten beror alltså på vilka uppdrag som kommer in. Gruppen gör till exempel enklare snickerijobb, sköter transporter, vedhuggning, flytt och reparationer.
  • Gammelgården - verkstad och butik vid biblioteket i Nora. Här kan du jobba för dig själv, eller i grupp. Du kan snickra och måla saker som säljs i butiken. Det går också att syssla exempelvis med matlagning, träning på gym och fotografering. Det finns även en bilgrupp. Ibland tar Gammelgården emot enkla uppdrag på beställning, som att vika kuvert, tvätta gymmets handdukar och hjälpa till med återvinning. En dag i veckan gör verksamheten Gammelgården en utflykt utomhus.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ansvariga för vägvalet

Nora kommun

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.