Daglig verksamhet - extern placering

Finns i: Nora (Örebro län)
Du som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS och vill ta ett steg mot ett vanligt jobb, kan få en extern placering på en arbetsplats.

Om du har en funktionsnedsättning och och varken jobbar eller studerar, så kan du ansöka hos kommunen  om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Du får göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

Extern placering är för dig som känner att du vill och orkar försöka komma närmare ett vanligt jobb. Med en extern placering får du jobba hos ett företag, eller på någon verksamhet som en skola, eller biblioteket. 

Om du jobbar på extern placering har du ingen handledare från daglig verksamhet med dig. I stället får du hjälp och stöd av personal på plats.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alla har inte rätt till daglig verksamhet. Beslutet tas av kommunens biståndshandläggare. Den lagstiftning besluten baseras på är LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individuella behov avgör rätten till daglig verksamhet.

Ansvariga för vägvalet

Nora kommun

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid