Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Centrum mot våld i nära relationer

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Om du är eller har blivit utsatt för våld i en nära relation så kan du få hjälp. Även du som har utövat våld kan få hjälp.

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Centrum mot våld i nära relationer i Hudiksvall kan ge dig stöd. Du kan få hjälp att ta dig ur relationen och må bättre. 

Du kan få hjälp genom enskilda samtal och i grupp.

Du kan vara anonym och behöver inte säga ditt namn när du kontaktar Centrum mot våld i nära relationer. 

Personalen på Centrum mot våld i nära relationer har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. Ibland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri.

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande.

Våld handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi

Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Ansvariga för vägvalet

Social- och omsorgsförvaltningen, Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.