Centrum mot våld i nära relationer

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Om du är eller har blivit utsatt för våld i en nära relation så kan du få hjälp. Även du som har utövat våld kan få hjälp.

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Centrum mot våld i nära relationer i Hudiksvall kan ge dig stöd. Du kan få hjälp att ta dig ur relationen och må bättre. 

Du kan få hjälp genom enskilda samtal och i grupp.

Du kan vara anonym och behöver inte säga ditt namn när du kontaktar Centrum mot våld i nära relationer. 

Personalen på Centrum mot våld i nära relationer har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. Ibland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri.

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande.

Våld handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi

Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Ansvariga för vägvalet

Social- och omsorgsförvaltningen, Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.