Råd och stöd kring missbruk

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som vill ha råd och stöd kring ditt eget eller en anhörigs beroende eller missbruk av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar kan vända dig till kommunen för stöd.

Via kommunen kan du få hjälp med rådgivning, stöd, behandling eller andra insatser. 

Du får träffa en socialsekreterare och ha ett rådgivande samtal. Tillsammans kan ni sen se vilka insatser som skulle kunna hjälpa dig framåt. Det finns olika typer av vård eller behandling beroende på vad du behöver. 

Du kan vara anonym om du bara vill ha rådgivning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Vuxenenheten, Salems kommun

Salems kommun
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.