Anhörigstöd på Sundsvalls behandlingscentrum

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du är anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger finns det anhörigstöd att få på Sundsvalls behandlingscentrum.

Hos Sundsvalls behandlingscentrum finns möjlighet till stöd och vägledning både individuellt och i grupp. Träffarna är vid åtta olika tillfällen på kvällstid.

På träffarna delar vi erfarenheter och får kunskap om beroendesjukdomen och vad den kan innebära. 

Målet med träffarna är att du ska få en ökad förståelse och insikt om hur ett missbruk fungerar och hur det påverkar närstående. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

För dig som vill sluta spela om pengar

Sundsvall

Om du spelar om pengar och vill ha hjälp att sluta, kan du få stöd hos Sundsvalls behandlingscentrum.

Rehabkoordinator

Västernorrland

Du som är sjukskriven eller kan söka stöd av en rehabkoordinator för att kunna komma tillbaka i arbete..

Stöd vid Våld i nära relationer

Härnösand

Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.