Anhörigstöd

Finns i: Vaggeryd (Jönköpings län)
Du som hjälper och stöder en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. Anhörigstödet kan också stötta dig så att du och din närstående mår bättre.

Du kan stötta en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

I Vaggeryds kommun kan anhörigstödet ges på följande sätt:

 • Enskilda samtal.
  I Vaggeryds kommun finns anhörigsamordnare. Genom samordnaren får du veta vart du ska vända dig för att få det stöd och den hjälp du behöver. Anhörigsamordnaren kan förmedla kontakt till myndigheter, föreningar och organisationer.
 • Samtalsgrupper för anhöriga.
  Samtalsgrupper som anordnas tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i form av en studiecirkel. Syftet med studiecirkeln är att belysa anhörigas situation. Träffarna formas utifrån gruppens behov och önskemål. 
 • Anhörigträff.
  En mötesplats för anhöriga som ger vård och hjälp till närstående.

Anhörigstödet kostar inget för dig. De som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Har tidsbokning
 • Har drop-in

Övrigt

Du kan även få stöd genom att din anhörige får 

 • trygghetslarm
 • hemtjänst
 • avlösning i hemmet
 • korttidsvistelse
 • dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom.

För dessa insatser behövs ett biståndsbeslut, ansök hos biståndshandläggare.
Telefon: 0370 – 67 84 41
Telefontid: helgfri måndag till fredag klockan 8.30–9.30.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.