Anhörigstöd vid missbruk

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som lever med, eller har levt med, en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp av anhörigstöd i Jönköping

Anhörigstöd i Jönköping är för dig som lever med eller har levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar.  

Du som anhörig kan få rådgivning, information och kunskap.

Anhörigstödet erbjuder dig samtal med olika teman. Samtalen kan ges:

  • enskilt  
  • som föräldrasamtal eller familjesamtal  
  • i anhöriggrupp för dig över 18 år. 

Möjlighet till rådgivning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har en liknande relation.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Övrigt

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som missbrukar.

Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Du kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar.

Hos anhörigstöd får du information och kunskap om att du som anhörig inte har orsakat beroendet. Du kommer öka insikten om din situation och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Hälsocenter

Gnosjö

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Hälsocenter

Värnamo

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Råd och behandling för dig med alkohol-, drog- och spelmissbruk

Värnamo

Få hjälp och stöd i att ta tag i ditt beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.