Kajak och skridskokälke för dig med rörelsenedsättning

Finns i: Hela Sverige
Du som har en rörelsenedsättning kan paddla kajak och åka skridskokälke hos RG Aktiv Rehabilitering. Du får möjlighet att komma nära naturen. Du tränar dig på förflyttning och övar upp din kondition och balans.

Hos RG Aktiv Rehabilitering lär du dig grunderna i kajakpaddling och kälkåkning tillsammans med andra deltagare och med erfarna ledare.

Föreningens förebildsledare har levt länge med rullstol, eller med problem att gå. Du möter ledare med funktionsnedsättning och andra utan. 

Föreningen erbjuder friluftsliv på olika sätt:

 • Paddling på vardagskvällar, antingen för att njuta av naturen i lagom tempo eller i högre tempo som träning.
 • Dagspaddlingar.
 • Hajker med övernattning.
 • Uthyrning av kajaker och anpassade sitsar.
 • Kälkåkning på bana.
 • Kälkåkning på naturis när det är möjligt.
 • Uthyrning av skridskokälkar med anpassade sitsar.

Kajakpaddling och skridskokälke finns på flera orter runt om i Sverige. 

 • Stockholm
 • Luleå - Norrbotten
 • Falun
 • Göteborg
 • Norrköping - Östergötland

På varje ort finns anpassad utrustning för kajakpaddling och skridskoåkning och utbildade ledare.

Kajak finns också i Malmö.

Du kommer att få möjlighet att prata med och ställa frågor till ledarna. Föreningen använder sin egen metod Aktiv Rehabilitering.   

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar. Föreningen arbetar med att inspirera till ett självständigt, rikt och aktivt liv. Föreningen arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen. Förebilder som själva har levt med skada eller sjukdom en längre tid är med som ledare.  

Detta har lett fram till metoden Aktiv Rehabilitering (AR), vars effekter är verifierade i flera studier. Exempel på effekter av metoden Aktiv Rehabilitering är ökad självständighet i vardagliga aktiviteter, ökad sysselsättningsgrad, livstillfredsställelse och psykologiskt välbefinnande samt lägre vårdkonsumtion och färre sjukskrivningsperioder.

Aktiv Rehabilitering består av fem grundstenar:

 1. Förebilder
 2. Fokus på möjligheter
 3. Vardagsmiljö
 4. Fysisk träning
 5. Mental process genom möten

 

Ansvariga för vägvalet

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter.

RG Aktiv Rehabiliterings hemsida
Hälsa Gemenskap & fritid
Hälsa Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.