Anhörig Göteborg

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som stödjer en närstående kan själv få stöd av Anhörig Göteborg.

På Anhörig Göteborgs möten träffar du andra anhöriga som har liknande erfarenheter som du själv.

Du kan lyssna på föreläsningar och vara med i diskussioner som ger dig stöd och kraft i att vara anhörig.

Anhörig Göteborg har grupper för dig som vill dela dina erfarenheter och ta del av andra anhörigas upplevelser och kunskap.

Den närstående kan vara partner, barn, syskon, vän eller granne. Ålder eller diagnos på den närstående spelar ingen roll.

Målet är att uppmärksamma hur anhöriga har det och att påverka politiker och myndigheter så att du som anhörig får det stöd som du har rätt till. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Anhörig Göteborg

Anhörig Göteborg är en politiskt och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till närstående med psykisk eller fysisk ohälsa.

Familj & relationer Hälsa Vardag & boende
Familj & relationer Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.