Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Om du har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning, kan du få boendestöd. Du får boendestödet hemma hos dig.

En boendestödjare motiverar och stödjer dig i din vardag.

Syftet är att du ska känna dig trygg i ditt hem, klara ditt eget dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. Tillsammans med din egen kontaktperson på boendestöd anpassar vi stödet så att det passar dina behov och önskningar.

Exempel på områden där du kan få stöd:

  • Hur du gör när du städar, tvättar eller lagar mat.
  • Hur du gör för att ha en bra personlig hygien.
  • Hur du förbereder dig för dagen.
  • Hur du förbereder dig för natten.
  • Stöd vid besök inom sjukvården, på promenad eller annan social aktivitet.

Boendestödet kostar ingenting för dig.

Ansvariga för vägvalet

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle är en del av Gävle kommun och ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

Välfärd Gävle

Liknande vägval