Pop In - stöd för unga

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är 16-25 år och behöver stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer är välkommen till Pop In.

Pop In är för dig som behöver stöd för att ta del av samhällets olika insatser. Pop In hjälper dig att komma i kontakt med de myndigheter och organisationer som kan ge dig stöd. 

  • Du kan få svar på frågor om hur samhället fungerar och vad som finns för dig som är ung i Göteborg.
  • Du kan få hjälp att söka jobb eller komma igång med någon annan sysselsättning. 
  • Du kan få stöd om du söker efter ett boende. 
  • Om du behöver vård kan Pop In hjälpa dig att komma till rätt ställe.

Målet är att du som kontaktar Pop In ska känna dig mer som en del av samhället, få stöd i din integration och må bättre. Pop In gör så att det blir enklare för dig att kunna ta emot det stöd som finns. 

Pop In ligger i centrala Göteborg och är öppet för alla.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning
  • Har drop-in

Övrigt

Pop In är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad. Verksamheten har ett nära samarbete med Göteborgs stads fältverksamhet som också möter upp ungdomar i närområdet, tillsammans med Fryshusets fältare och Skyddsvärnets fältare Gatupratarna. Fokus är området runt Nordstan och Brunnsparken. I verksamheten deltar också Göteborgs stads enhet ArbVux som jobbar med sysselsättningsfrågor.

Ansvariga för vägvalet

Skyddsvärnet Göteborg

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden.

Skyddsvärnet Göteborg
Vardag & boende Arbete Hälsa
Vardag & boende Arbete Hälsa

Liknande vägval

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.

Villa Vägen ut! Karin

Göteborg

För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.