ACT-kurs för att hantera stress och främja hälsa

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som är ung och vill få hjälp att bättre hantera stress är välkommen att anmäla dig till ungdomsmottagningens ACT-kurs. Kursen är för dig som är 16-20 år.

Genom kursen får du lära dig hur du kan hantera stress så att du kan leva det liv du vill leva. 

Du går kursen tillsammans med andra ungdomar. Frågor som du och gruppen kommer att prata kring: 

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Kursen är en blandning av teori och moment utifrån vad ni i gruppen har upplevt och känner kring stress. Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

Kursen ges vid sex tillfällen. Varje kurstillfälle är två timmar. 

Kursen är på ungdomsmottagningen i Huddinge centrum.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Ungdomsmottagningen Huddinge

Ungdomsmottagningen drivs av Huddinge kommun och Region Stockholm tillsammans. När kommun och region börjar dela på driften av ungdomsmottagningar tas expertis från båda verksamheterna till vara. För Huddinges ungdomar innebär förändringen ökad tillgänglighet ungdomsmottagning också börjar erbjuda videomöte och chatt.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.