Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Öppenvård barn och unga

Finns i: Eksjö (Jönköpings län)
Du som lever i en familj med barn eller ungdomar som mår dåligt kan få råd och stöd av Öppenvård barn och unga. Stödet är till för hela familjen.

Öppenvården för barn och unga ger stöd till barn och unga i familjer där det finns problem eller någon mår dåligt. Stödet finns för hela familjen, men det är barnens behov som står i centrum. 

På Öppenvården arbetar familjebehandlare. De planerar stödet tillsammans med dig. Verksamheten har fokus på relationer och kommunikation i familjen. Du får också hjälp med nätverket runt familjen, och förebyggande hjälp. 

Hos öppenvården kan du få

  • råd och stöd per telefon
  • enskilda samtal med en familjemedlem i taget
  • gruppsamtal med hela familjen och familjens nätverk
  • föräldrastödsutbildning.

För att få hjälp av Öppenvården behöver du få ett beslut av en biståndshandläggare. Du kan också kontakta öppenvården för att få råd och service utan beslut från handläggare.

För dig som ska bli förälder eller har barn som är 0-6 år, finns Familjecentralen. Där kan du få råd, stöd och vägledning.

Det här vägvalet

  • Har drop-in

Liknande vägval

Våld i nära relationer

Eksjö

Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen.

Få stöd i vardagen

Eksjö

Om du har svårt att få vardagen att fungera kan du få stöd för att öka din självständighet och förbättra din psykiska hälsa.