Junepol

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar och behöver hjälp att ta dig ur detta kan få hjälp av Junepol i Jönköping.

På Junepol kan du få rådgivning och behandling.

Personalen på Junepol har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Den första kontakten sker via telefon. 

Junepol har endast tidsbokade besök.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Vi har främst kontakt individuellt med dig, men det förekommer också att vi erbjuder gruppbehandling.

Du kan själv kontakta oss och boka tid eller be någon annan att ta första kontakten. 

Vi börjar alltid med ett första besök där vi tillsammans ska komma fram till om Junepol är något som kan vara till hjälp för dig i din situation. Om du vill ha med dig en anhörig, vän eller någon annan på första besöket så går det bra.

Om vi kommer fram till att Junepol är rätt för dig så får du träffa en av våra behandlare. Ni kommer sedan överens om hur ni ska lägga upp era samtal. De flesta kommer till sin behandlare en gång per vecka för ett samtal på 45-60 minuter. Behandlingen pågår så länge som du, och din behandlare, anser att det är till hjälp för dig. Gruppbehandling brukar vara en gång per vecka vid 8-10 tillfällen. 

Behandlingen är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun. Om du bor i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun för att höra vad de kan erbjuda.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.