Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Gävle (Gävleborg)
För dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående finns mötesplatsen Anhörigcenter.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Anhörigstödets insatser är till exempel

  • mötesplatsen Anhörigcenter
  • anhöriggrupper
  • stödsamtal
  • föreläsningar och utbildningar.

Tanken är att anhörigstödet ska underlätta din vardag – fysiskt, psykiskt och socialt. Stödet ska bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för dig och de som vårdas.

Du kan vara anonym hos Anhörigstödet och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Du som anhörig har rätt att få stöd från kommunen, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Behovet av stöd ser olika ut beroende på många olika faktorer.

Exempel på olika insatser som är aktuella inom anhörigstödet:

Anhörigcenter

Anhörigcenter är en mötesplats. Här kan du få råd som underlättar vardagen. Anhörigcenter försöker ge svar på dina frågor och funderingar.

Anhöriggrupper

Här träffar du andra anhöriga som lever i liknande situation. Du får byta erfarenheter, tankar och känslor med andra anhöriga. 

Stödsamtal

På Anhörigcenter har du möjlighet att samtala och få hjälp att sortera tankar och funderingar. Det handlar om ett medmänskligt samtal utan journaler eller remisser. Om du har svårt att komma till Anhörigcenter kan vi komma hem till dig eller använda oss av tekniska lösningar.

Föreläsningar och utbildningar

Anhörigcenter erbjuder möjlighet att ta del av föreläsningar och seminarier som kan fungera som inspiration, kunskap och påfyllning i vardagen.

 

Ansvariga för vägvalet

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle är en del av Gävle kommun och ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

Välfärd Gävle
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.