Anhörigstöd

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående kan själv få stöttning.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Anhörigstödets insatser är till exempel

  • mötesplatsen Anhörigcenter
  • anhöriggrupper
  • stödsamtal
  • föreläsningar och utbildningar.

Tanken är att anhörigstödet ska underlätta din vardag både fysiskt, psykiskt och socialt. Stödet ska bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för dig och de som vårdas.

Du kan vara anonym hos anhörigstödet och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Det kostar inget att få hjälp av anhörigstödet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Du som anhörig har rätt att få stöd från kommunen, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Behovet av stöd ser olika ut beroende på många olika faktorer.

Exempel på olika insatser som är aktuella inom anhörigstödet:

Anhörigcenter

Anhörigcenter är en mötesplats. Här kan du få råd som underlättar vardagen. Anhörigcenter försöker ge svar på dina frågor och funderingar.

Anhöriggrupper

Här träffar du andra anhöriga som lever i liknande situation. Du får byta erfarenheter, tankar och känslor med andra anhöriga. 

Stödsamtal

På Anhörigcenter har du möjlighet att samtala och få hjälp att sortera tankar och funderingar. Det handlar om ett medmänskligt samtal utan journaler eller remisser. Om du har svårt att komma till Anhörigcenter kan vi komma hem till dig eller använda oss av tekniska lösningar.

Föreläsningar och utbildningar

Anhörigcenter erbjuder möjlighet att ta del av föreläsningar och seminarier som kan fungera som inspiration, kunskap och påfyllning i vardagen.

 

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Hälsotorget Söderhamns närsjukhus

Söderhamn

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.

Hälsotorget Tullhuset, Gävle

Gävle

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.