Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Du som hjälper och stöder eller vårdar en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem maka make, syskon eller barn, släkting, vän, arbetskollega eller granne.

Tillsammans med Anhörigstödet får du vägledning att hitta lösningar som kan underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. Det kan också vara att träffa andra i liknande situation.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt och det sker ingen dokumentation. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Anhörigstöd kan också innebära avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsboende eller dagverksamhet för den som vårdas. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Anhörigstödet i Vetlanda samarbetar även med andra kommuners anhörigstöd.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna stötta anhöriga som stödjer eller hjälper någon närstående. Det gäller oavsett om den anhörige stödjer eller hjälper en person med funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller äldre och barn med särskilda behov. 

Liknande vägval

Våld i nära relationer

Eksjö

Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen.

Få stöd i vardagen

Eksjö

Om du har svårt att få vardagen att fungera kan du få stöd för att öka din självständighet och förbättra din psykiska hälsa.