Anhörigstöd

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Du som hjälper och stöder eller vårdar en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem maka make, syskon eller barn, släkting, vän, arbetskollega eller granne.

Tillsammans med Anhörigstödet får du vägledning att hitta lösningar som kan underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. Det kan också vara att träffa andra i liknande situation.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt och det sker ingen dokumentation. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Anhörigstöd kan också innebära avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsboende eller dagverksamhet för den som vårdas. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Anhörigstödet i Vetlanda samarbetar även med andra kommuners anhörigstöd.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna stötta anhöriga som stödjer eller hjälper någon närstående. Det gäller oavsett om den anhörige stödjer eller hjälper en person med funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller äldre och barn med särskilda behov. 

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Boendestöd

Gnosjö

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Personligt ombud

Gnosjö

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Boendestöd

Jönköping

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.