Arbetsmarknadstorget i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd från flera myndigheter för att komma vidare mot arbete eller studier kan få hjälp av Arbetsmarknadstorget.

Hos Arbetsmarknadstorget får du träffa en arbetskonsulent. Du och konsulenten kartlägger tillsammans vad du är intresserad av, och vilka insatser som kan passa dig. Det kan till exempel vara arbetsträning eller praktik. 

På Arbetsmarknadstorget arbetar personal från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland. Personalen och du blir ett team tillsammans. Det gemensamma målet är att du ska få stöd att hitta insatser som passar dig och som för dig närmare arbete eller studier.

Hos Arbetsmarknadstorget kan du också få hjälp av

  • arbetsterapeut
  • företagskoordinatorer 
  • studie- och yrkesvägledare.

För att få komma till Arbetsmarknadstorget behöver du ett beslut från en myndighet. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

För att kunna få ett beslut om att få komma till Arbetsmarknadstorget behöver du ha en aktuell kontakt med någon av de här myndigheterna: 

  • Ekonomiskt bistånd på kommunen.
  • KAA-handläggarna från Barn- och utbildningsförvaltningen på kommunen.
  • Försäkringskassan.
  • Arbetsförmedlingen.
  • Habiliteringen eller psykiatrin på Region Västernorrland.

Ansvariga för vägvalet

Sundsvalls kommun med dlera myndigheter

Sundsvalls kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Samordningsförbundet Sundsvall.

Sofie Frackowiak

Samordnare
Arbete Hälsa Studier
Arbete Hälsa Studier

Liknande vägval

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Arbetsträning på Kommunarkivets arbetslivstjänst

Sundsvall

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan få arbetsträna med digitalisering av kulturminnen hos kommunarkivet i Sundsvall.

Arbetsträna i secondhandbutik

Sundsvall

På Återkommande mode kan du arbetsträna i butik. Om du behöver kan du också träna svenska samtidigt.