Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du behöver stöd från flera myndigheter för att komma vidare mot arbete eller studier, kan du få hjälp av Arbetsmarknadstorget.

Hos Arbetsmarknadstorget får du träffa en arbetskonsulent. Tillsammans kartlägger vi vad du är intresserad av och vilka insatser som skulle passa dig. Exempel på sådana insatser kan vara arbetsträning eller praktik. 

På Arbetsmarknadstorget arbetar personal från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland. Tillsammans med dig blir vi ett team och vårt gemensamma mål är att du ska få stöd att hitta insatser som passar dig och som för dig närmare arbete eller studier.

Hos Arbetsmarknadstorget kan du också få hjälp av

  • psykolog
  • arbetsterapeut
  • företagskoordinatorer 
  • studie- och yrkesvägledare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

Sundsvalls kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Samordningsförbundet Sundsvall.


Sofie Frackowiak

Samordnare

Arbete Hälsa Studier
Arbete Hälsa Studier

Liknande vägval

I-kraft Arena

Sundsvall

I-kraft Arena kan vara ett steg på vägen mot arbete eller studier för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Matforsfabriken

Sundsvall

På besökscentrumet Matforsfabriken kan du få prova på att arbeta för att se vad du klarar av och vad som passar dig.

Erikshjälpens second hand-butik

Sundsvall

På Erikshjälpens second hand-butik kan du arbetsträna eller göra praktik. Du blir del av en gemenskap och kan skapa rutiner.