Arbetsträning på Kommunarkivets arbetslivstjänst

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd för att komma tillbaka i arbete, eller varit utan jobb länge, kan få arbetsträna på Kommunarkivets arbetslivstjänst.

Kommunarkivets arbetslivstjänst är en bra plats för dig som är intresserad av att jobba med kultur, bild och teknik. Kanske har du varit sjuk en längre tid och inte kunnat jobba. Här kan du få stöd att komma tillbaka till eller vidare mot jobb eller studier. 

Här får du jobba med att digitalisera material i olika projekt. Det kan handla om att scanna in gamla vykort, broschyrer och handlingar. Kommunarkivet driver till exempel hemsidan Sundsvallsminnen, där en del av materialet samlas. 

När du kommer till Kommunarkivets arbetslivstjänst får du en handledare. Först görs en planering med dig och uppdragsgivaren. Därefter bedöms arbetsförmågan. Det betyder att du får hjälp att reda på hur mycket du kan och orkar jobba.

Du får jobba i din egen takt, och efter din förmåga. Du kan också få stöd att 

  • lära dig hantera stress och smärta
  • prova hjälpmedel och anpassningar som gör att du kan jobba lättare
  • träna på att vara på en arbetsplats
  • trappa upp arbetstiden lite i taget.

Målet är att du ska må bättre och komma närmare arbete eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kommunarkivets arbetslivstjänst hette tidigare Sundsvalls registreringscentral, och kallas fortfarande så ibland. Arbetslivstjänst deltar i  projekt tillsammans med Sundsvalls museum, Mittuniversitetet och andra uppdragsgivare.

Ansvariga för vägvalet

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun

Servicecenter, administrativa avdelningen

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträna i secondhandbutik

Sundsvall

På Återkommande mode kan du arbetsträna i butik. Om du behöver kan du också träna svenska samtidigt.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.