Sambandet

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet i Härnösand.

Du som är över 18 år och har kontakt med minst två myndigheter kan få hjälp av kommunens verksamhet Sambandet. Målet är att du ska hitta din väg till studier och arbete. 

Alla har olika vägar till egen försörjning. Sambandet utgår från att du själv har resurser och förmågor att förändra din livssituation. Här får du ett sammanhållet stöd under den tid som du behöver för att nå ditt slutmål. 

När du deltar på Sambandet ligger fokus på att ge dig insikt om dina egna resurser. Du får hjälp att hitta dina styrkor, vad som hindrar dig, samt samla dina intressen, erfarenheter och förmågor. Genom detta stöd ska du till slut kunna försörja dig själv.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på Kommunarkivets arbetslivstjänst

Sundsvall

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan få arbetsträna med digitalisering av kulturminnen hos kommunarkivet i Sundsvall.

Arbetsträna i secondhandbutik

Sundsvall

På Återkommande mode kan du arbetsträna i butik. Om du behöver kan du också träna svenska samtidigt.

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.