Arbetslivsinriktad rehabilitering på Friska Vindar

Finns i: Vänersborg (Västra Götalandsregionen)
För dig som behöver stöd från flera myndigheter eller från vården för att öka dina chanser till jobb eller studier finns Friska Vindar.

Hos Friska Vindar pratar vi tillsammans om dina behov och kartlägger din situation. Du får hjälp med att planera dina aktiviteter.

Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete eller studier. 

För att vara säkra på att du får det stöd du har rätt till erbjuder vi nära och regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss. 

Friska Vindar är uppdelad i två delar, en friskvårdsdel och en arbetsmarknadsdel.

Aktiviteter som du får ta del av:

 • Promenadgrupper
 • Gruppträning på gym
 • Yoga
 • Föreläsningar
 • Kunskap om arbetsliv och samhälle
 • Gruppövningar
 • Social gemenskap
 • Studiebesök hos arbetsgivare och skolor
 • Arbetsträning

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Ett VISA-besök där deltagare, handläggare och Friska Vindars personal möts görs alltid först. Efter VISA-besöket skrivs en ansökan om deltagande som häver sekretess mellan myndigheterna.

Ansvariga för vägvalet

Västra Götalandsregionens Psykiatrimottagning

Ansvarig för driften av Friska Vindar i Vänersborg är Västra Götalandsregionens Psykiatrimottagning i Vänersborg. 

Insatsen finansieras genom samverkansmedel via Samordningsförbundet Södra Vänern.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

Samordningsförbundets Södra Vänern
Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

Hälsoteken i Nordost

Göteborg

Du som vill förbättra din hälsa kan vara med på aktiviteter på Hälsoteken i Nordost.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.

Villa Vägen ut! Karin

Göteborg

För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.