Welcome House

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
På Welcome House kan du som är nyanländ och bor i Stockholms stad få stöd under din första tid i Stockholm.

På Welcome house kan du få svar på dina frågor om staden och samhället. Du kan få stöd på din väg ut i arbete och studier. Welcome House har också tips på aktiviteter för att stärka dig i svenska språket, ge dig en bättre hälsa och lära känna nya människor.

På Welcome House kan du få

 • samhällsvägledning
 • träffa en studie- och yrkesvägledare
 • lära dig att använda olika digitala verktyg
 • ta del av föreningsaktiviteter
 • stöd att söka praktik och jobb.

Du kan också få stöd i att

 • ordna med din försörjning
 • skriva in barnen i skolan
 • få en hälsoundersökning
 • skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att kunna söka jobb
 • förstå hur samhället fungerar och lära dig mer om Stockholm.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Har drop-in

Övrigt

Welcome House har också rekryteringsträffar, informationsmöten om olika ämnen och events med externa aktörer. Håll utkik i Kalendariet på hemsidan för att se vad som är aktuellt. 

Vardag & boende Arbete Ekonomi Hälsa Studier Gemenskap & fritid
Vardag & boende Arbete Ekonomi Hälsa Studier Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Boendestöd

Sollentuna

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Rinkeby servicekontor

Stockholms stad

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.