Kvinnofridslinjen

Finns i: Hela Sverige
Du som är kvinna och vill tala med någon om dina upplevelser eller ställa frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan ringa till Kvinnofridslinjen.
Kvinnofridslinjen på 60 sekunder

Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige.

Här får du prata med specialutbildad personal som har minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer. Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd.

Du kan också få information om stödverksamheter på din hemort så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

  • För dig som inte pratar så bra svenska finns tolk på de flesta språk som talas i Sverige.
  • Du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni.

Du behöver inte säga ditt namn när du ringer till Kvinnofridslinjen. Du berättar bara så mycket du själv vill.

 

Det här vägvalet

  • Sker via telefon

Övrigt

Anhörig eller vän. Du som är anhörig, vän eller bekant till någon kvinna som är utsatt är välkommen att ringa till oss. Läs mer i länken.
Kvinnofridslinjen: Att vara anhörig

Yrkesverksam. Även yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete kan kontakta Kvinnofridslinjen. Läs mer i länken.
Kvinnofridslinjen: Att arbeta med frågorna

Ansvariga för vägvalet

Nationellt centrum för kvinnofrid

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.

Nationellt centrum för kvinnofrid
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.

Nätvandrarchatten

Online

Du som är ung och vill prata med en trygg vuxen anonymt kan komma till Nätvandrarchatten.