Peer support på Alfa

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som är deltagare hos Alfa kan få stöd av peer support.

Peer support hjälper dig att förstå din situation och må bättre. Peer support innebär att du får stöd av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.

Alfa är för dig som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Hos Alfa kan du få information om peer support och stöd till arbete och studier. 

Genom peer support på Alfa kan du få stöd till återhämtning efter tidigare upplevelser. 

Peer support ges i grupp till exempel i form av studiecirklar. Du kan även få individuellt stöd till exempel via digitala möten.

Studiecirklarna har olika teman kring ämnet återhämtning. Studiecirklarna

  • är kostnadsfria
  • hålls i små grupper med högst tio deltagare
  • pågår under en till två dagar i veckan
  • ges vid cirka tio tillfällen
  • är tillgängliga för Alfas deltagare. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Studier Hälsa
Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.