Peer support på Alfa

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som är deltagare hos Alfa kan få stöd av peer support.

Peer support hjälper dig att förstå din situation och må bättre. Peer support innebär att du får stöd av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.

Alfa är för dig som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Hos Alfa kan du få information om peer support och stöd till arbete och studier. 

Genom peer support på Alfa kan du få stöd till återhämtning efter tidigare upplevelser. 

Peer support ges i grupp till exempel i form av studiecirklar. Du kan även få individuellt stöd till exempel via digitala möten.

Studiecirklarna har olika teman kring ämnet återhämtning. Studiecirklarna

  • är kostnadsfria
  • hålls i små grupper med högst tio deltagare
  • pågår under en till två dagar i veckan
  • ges vid cirka tio tillfällen
  • är tillgängliga för Alfas deltagare. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Studier Hälsa
Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.