Anhörigstöd

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till högre livskvalitet både för dig och din närstående. 

Du kan stötta en närstående som

  • är långvarigt sjuk
  • är äldre
  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara någon i din familj, en släkting, vän eller granne.

Du kan till exempel få avlösning i hemmet, om du behöver tid för dig själv. Avlösningen kan ske alla dagar klockan 8-21. Du har rätt till 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad.

Det går också att ansöka om plats på korttidsboende. Läs på hemsidan hur du gör för att ansöka hos biståndshandläggaren.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.