Hälsocoach online

Finns i: Västra Götalandsregionen
Du som vill få hjälp att förändra dina levnadsvanor kan utan kostnad boka en tid hos en hälsocoach. Du träffar hälsocoachen digitalt i ett videomöte.

Hälsocoachen kan stötta dig när det gäller

 • matvanor
 • fysisk aktivitet
 • tobaksvanor
 • alkoholvanor.

Det kostar ingenting att få stöd av hälsocoachen. Du kan boka en tid för att du själv vill. Du är också välkommen om du har fått en rekommendation från vården att förändra dina levnadsvanor och vill ha stöd.

Du träffar hälsocoachen i ett videomöte. För att mötet ska bli bra behöver du

 • dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera (det är krav på både bild och ljud i samtalen)
 • internet med bra uppkoppling
 • en lugn plats där du inte riskerar att bli störd
 • helst hörlurar
 • bank-id för att kunna identifiera dig.

Det här vägvalet

 • Sker online
 • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Västra Götalandsregionen

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Stresshanteringsgrupp

Trollhättan

Lär dig hantera din stress!

Pop In - stöd för unga

Göteborg

Du som är 16-25 år och behöver stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer är välkommen till Pop In.

Seniorgrupp

Trollhättan

Du som är äldre och vill veta mer om åldrande och hälsa är välkommen till Seniorgruppen.