Stöd vid Våld i nära relationer

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.

Våld och förtryck är aldrig okej. Du kan vända dig direkt till kommunens socialsekreterare på deras mottagningsnummer oavsett om det gäller fysiskt, psykiskt eller hedersrelaterat våld.

Socialsekreterarna finns även för dig som känner oro över att någon i din närhet far illa.

Stödet du får anpassas utifrån dina behov och vad du behöver hjälp med.

Socialsekreterarna kan exempelvis hjälpa dig genom:

  • Rådgivning och samtal
  • Att förstå din situation
  • Stöd i uppbrott
  • Stöd i rättegångsprocesser 
  • Skyddat boende 

Det går också bra att höra av dig till socialsekreterarna om du har frågor som rör våld, förtryck eller hedersrelaterat våld. 

Vid ditt första samtal kan du välja att vara anonym. 

Är du den som skadar dina nära och kära? Är du villig att söka stöd för att sluta ta till våld så kan även du få hjälp av socialsekreterarna. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns möjlighet att rensa besökshistorik på din webbläsare så det inte lagras i din dator eller telefon vilken sida du har besökt.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Alternativ till våld – Timrå

Timrå

Du som har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående kan få hjälp att förändra ditt beteende..

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.