Boendestöd

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Boendestödet kan hjälpa dig så du kan planera och få ordning på ditt vardagsliv.
Det kan exempelvis vara hur du städar, tvättar eller handlar mat. 

Du kan också få stöd i hur du ska hantera och planera dina kontakter med myndigheter. 

Stödet kan även handla om att få hjälp att träffa andra personer och umgås, att vara med i någon gemenskap.

Boendestödet finns till för att vardagslivet ska kännas tryggt och förutsägbart så att du kan må bättre.
Tillsammans anpassar vi stödet så att det passar just dina behov. 

Boendestöd är kostnadsfritt.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. 

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd från Familjeresursenheten

Vetlanda

Du som lever i en familj med barn eller ungdomar som mår dåligt kan få råd och stöd av Familjeresursenheten.

Öppenvård missbruk och beroende

Vetlanda

Du som är över 18 år och har frågor om alkohol, droger, spel och dopning kan få råd, stöd och behandling från öppenvårdsmottagningen i Vetlanda.

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.