Somaya stödjour

Finns i: Hela Sverige
Om du eller en närstående är utsatt för våld, hot eller förtryck kan du få stöd av Somaya stödjour. 

Du kan chatta med Somaya eller ringa stödlinjen. Det är du som bestämmer vilket stöd du får, utifrån vad du vill och vad du har för behov. 

Du kan få

  • hjälp att bearbeta saker du har varit med om
  • information om lagar och regler
  • information och råd om var du kan få stöd
  • hjälp att kontakta en advokat, socialtjänsten eller polisen.

Du behöver inte berätta vad du heter när du kontaktar oss. Vi som jobbar här har tystnadsplikt, ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det kostar inget att ringa oss och samtalen syns inte på telefonräkningen. 

Rådgivarna som jobbar på Somaya pratar många språk.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon

Övrigt

Somaya har även skyddade boenden för våldsutsatta personer och deras medföljande barn. Somaya tar emot kvinnor, män och hbtqi-personer från hela Sverige. De flesta placeringar sker via Socialtjänsten och ibland via Migrationsverket.

Somaya har också ett öppet aktivitetscenter i Stockholm, Somaya center. Somaya center är en trygg plats. Här kan kvinnor med utländsk bakgrund träffa andra och bli en del av en gemenskap. Genom olika aktiviteter stärker du dig själv. Du får förståelse för dina emotionella behov och verktyg för att bygga hälsosamma relationer. Du får också praktiskt stöd för att underlätta din vardag. Målet är att du ska kunna ta makten över ditt liv.

Att komma till centret kräver ingen kontakt med myndigheter. Det är gratis och du kan vara anonym. Kontakta Somaya om du vill komma.

Ansvariga för vägvalet

Somaya stödjour

Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.

Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, arabiska, persiska, kurmanji, badani, sorani, dari, turkiska, danska, polska, ungerska, franska, spanska, somaliska, hindi, urdu, albanska, tigrinja, tyska, litauiska och nepalesiska.

Elsa Svensson

Samordnare, Somaya stödjour
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.

Nätvandrarchatten

Online

Du som är ung och vill prata med en trygg vuxen anonymt kan komma till Nätvandrarchatten.