Fältarna

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Fältarna finns för dig som är ung och behöver någon att prata med. Med Fältarna kan du prata om vad som helst, nästan när som helst.

Fältarna lyssnar på dig och hjälper till om du känner dig arg, ledsen eller orolig över något. Är du orolig för en kompis kan du och Fältarna prata om hur ni  tillsammans kan hjälpa hen.

Fältarna har tystnadsplikt. De berättar inget om vad ni pratar om för någon annan. Flera av Fältarna pratar andra språk än svenska. 

Du som är förälder är också välkommen att kontakta Fältarna.

Hos Fältarna kan du också gå på gruppverksamhet och få individuella samtal. Föräldrar till tonåringar kan gå kursen ABC Tonår. Dessutom finns Repulse, individuella samtal kring känsloreglering och impulskontroll för barn och unga.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Fältarna finns för att bygga relationer och skapa trygghet för tonåringar i Södertälje. Fältarna jobbar förebyggande och uppsökande vilket innebär att de aktivt söker upp ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute på gator där många unga rör sig och vuxennärvaron bitvis är låg.

Fältarna gör klassbesök med alla årskurs 4 i Södertälje. Skolorna erbjuds också gruppen Hedra som Fältarna kan hålla i klasserna, om hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom finns Machofabriken som tar upp normer och värderingar.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd för dig som utövar våld

Upplands Väsby

Du som utsätter personer i din närhet för våld kan få stöd för att förändra ditt beteende.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Upplands Väsby

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp.

MiniMaria i Huddinge

Huddinge

På MiniMaria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar.