Anhörigstöd

Finns i: Tingsryd (Kronoberg)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand kan få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. 

Det kan till exempel vara någon som kan förmedla kontakter, enskilda samtal via personliga möten eller telefon, mejl och sms. Du kan även delta i gruppverksamheter och avlösning.

Anhörigstödet är gratis och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Övrigt

Stödet ska riktas direkt till den anhörige och vara individuellt anpassat i syfte att minska den anhöriges psykiska belastning. Med en ökad kunskap förbättras ofta livssituationen. Stödet är inriktat på två delar där den ena delen jobbar med anhöriga som är under 65 år och den andra delen med anhöriga som är över 65 år. 

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

SamSIP - Kronoberg

Kronoberg

Om du behöver samordnat stöd från flera myndigheter kan en SamSIP hjälpa till.

Familjefrid Kronoberg - Ljungby

Ljungby

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.

Familjefrid Kronoberg - Växjö

Växjö

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.