Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Tingsryd (Kronoberg)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand kan få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. 

Det kan till exempel vara någon som kan förmedla kontakter, enskilda samtal via personliga möten eller telefon, mejl och sms. Du kan även delta i gruppverksamheter och avlösning.

Anhörigstödet är gratis och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Övrigt

Stödet ska riktas direkt till den anhörige och vara individuellt anpassat i syfte att minska den anhöriges psykiska belastning. Med en ökad kunskap förbättras ofta livssituationen. Stödet är inriktat på två delar där den ena delen jobbar med anhöriga som är under 65 år och den andra delen med anhöriga som är över 65 år. 

Liknande vägval

Mitt val

Växjö

Få extra stöd för att klara av att delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För dig som är sjukskriven.

Mitt val

Ljungby

Få extra stöd för att klara av att delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För dig som är sjukskriven.