SIP - Samordnad individuell plan

Finns i: Hela Sverige
Du som behöver hjälp från både socialtjänsten i din kommun och från hälso- och sjukvården kan få stöd genom en SIP, en samordnad individuell plan.

SIP kan vara bra ifall du känner att:

  • de som försöker hjälpa dig inte pratar med varandra
  • de inte känner till varandra
  • de skulle behöva samarbeta bättre för att kunna hjälpa dig på bästa sätt
  • insatser du får kommer i fel ordning
  • du bollas runt mellan olika verksamheter och organisationer.

Tillsammans kommer ni fram till vem som ska göra vad, hur och när du ska få hjälp.
Allt ni kommer överens om skrivs ned i en SIP-plan.

Tanken med SIP är att du ska känna att du får bättre stöd från myndigheterna.

Du får också bestämma om det är fler myndigheter eller aktörer som bör vara med på mötet och se din plan, exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en SIP om de kan se att det skulle hjälpa dig. De kan inte göra en SIP om du inte har gett dem tillåtelse. Du bestämmer om en SIP ska göras.

Du kan också berätta för dem att du vill ha en SIP.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010 och är således en rättighet.

Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

En SIP skiljer sig från andra planer genom att den ska gälla alla och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen.

SIP ska samla individens alla behov och tillgodose stödinsatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En SIP kan upprättas för personer i alla åldersgrupper, oavsett om den enskilde har större eller mindre behov av samordning.

 

Ansvariga för vägvalet

Socialtjänsten i din kommun och hälso- och sjukvården

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Novahusets chatt

Online

Du som har utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet, kan chatta med Novahusets stödchatt.

Tantjouren

Online & via telefon

Du som är äldre kvinna och behöver hjälp eller skydd mot våld i nära relation, kan prata med Tantjouren.

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.