Anhörigstöd

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som hjälper och stödjer en närstående kan få hjälp av anhörigstöd.

Genom anhörigstöd kan du få: 

  • information
  • råd och vägledning.

Du kan också vara med i samtalsgrupper.

Målet med anhörigstödet är att underlätta för dig som anhörig och minska den fysiska och psykiska belastningen. 

Stödet kan förebygga ohälsa och skapa en förbättrad livssituation för både anhörig och närstående.

Anhörigstödet är kostnadsfritt. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Ansvariga för vägvalet

Hofors kommun

Hälsa Vardag & boende Familj & relationer Gemenskap & fritid
Hälsa Vardag & boende Familj & relationer Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.