Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som hjälper och stödjer en närstående kan få hjälp av anhörigstöd.

Genom anhörigstöd kan du få: 

  • information
  • råd och vägledning.

Du kan också vara med i samtalsgrupper.

Målet med anhörigstödet är att underlätta för dig som anhörig och minska den fysiska och psykiska belastningen. 

Stödet kan förebygga ohälsa och skapa en förbättrad livssituation för både anhörig och närstående.

Anhörigstödet är kostnadsfritt. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

Ansvariga för vägvalet

Hofors kommun

Liknande vägval