Stöd för dig som utövat våld

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som utsätter andra för våld kan få råd och stöd genom Salems kommun.

Var inte rädd att ta kontakt om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Du kan få råd och stöd från kommunens samordnare mot våld i nära relationer. Du kan också få stöd och behandling för att sluta använda våld genom kommunens öppenvårdsteam.

Stödet anpassas efter dina behov och mål. Syftet med stödet är i första hand att få stopp på våldet, samt att prata om olika sorters våld. 

Med våld menas bland annat

  • fysiskt våld
  • psykiskt våld
  • sexuellt våld
  • ekonomiskt våld
  • våld som inte syns.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning

Övrigt

Öppenvårdsteamet använder sig av metoden "Samtal om våld" med inslag av ART (Aggression Replacement Training). Det innebär att prata om våldet som utövarens ansvar och därmed också utövarens ansvar att få hjälp med strategier för att inte hamna i tillstånd där man använder våld. 

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

 

Ansvariga för vägvalet

Vuxenenheten, Salems kommun

Salems kommun
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.