Stöd för dig som utövat våld

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som utsätter andra för våld kan få råd och stöd av mottagningen mot våld i nära relationer.

Var inte rädd att ta kontakt med kommunens mottagning mot våld i nära relationer om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Du kan få 

  • stöd och behandling 
  • hjälp att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
  • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld.

Syftet med stödet är i första hand att få stopp på våldet. 

Du kan ringa till mottagningen anonymt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Övrigt

Operation Kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera till att söka hjälp för att förändra sitt våldsamma beteende. 

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.