Stöd för dig som utövat våld

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som utsätter andra för våld kan få råd och stöd av mottagningen mot våld i nära relationer.

Var inte rädd att ta kontakt med kommunens mottagning mot våld i nära relationer om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Du kan få 

  • stöd och behandling 
  • hjälp att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
  • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld.

Syftet med stödet är i första hand att få stopp på våldet. 

Du kan ringa till mottagningen anonymt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Övrigt

Operation Kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera till att söka hjälp för att förändra sitt våldsamma beteende. 

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria i Huddinge

Huddinge

På MiniMaria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Personligt ombud

Sundbyberg

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Personligt ombud

Upplands-Bro

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.